arriba

 
Blanco
PortadaseparatorPersoalseparatorProfesorado

Profesorado

O Claustro de Profesores, presidido pola Directora Titular, está formado todo o profesorado que imparte materias curriculares así como a orientadora. As súas responsabilidades son: planificar, analizar, valorar e tomar decisións sobre os aspectos docentes nos que todos están implicados. Son profesionais dedicados e comprometidos co Carácter Propio do noso Centro, que traballan nun clima de harmonía, procurando en todo momento a calidade e a mellor formación para todo o noso alumnado.

Educación Infantil

Carriquí Cabodevilla, María José
Fariña Gómez, María Mar
Fernández García, Judit
García Romero, Estefanía
González Pérez, Mónica
Lousas Rubiños, Marta
Taboada Rico, Ana Isabel

Educación Primaria

Campo Rey, Patricia
Fernández López, María josé
Ferrer Galbán, Alexandra
García López, Vanesa
González Pérez, María Julia
González Rodríguez, Sandra María
Janeiro Palmeiro, María Valentina
Lastra López, Ángel Enrique
Lombardero Duarte, Lara
Martínez Álvarez, Nahir
Murias Borrajo, Sandra
Ónega Legaspe, María Luisa
Rañón García, Ana Isabel
Rodríguez Cancelo, María del Carmen
Rodríguez Veiga, Francisco Javier
Rolle Sampedro, María Graciela
Sierra López, Marta

Educación Secundaria

Álvarez Piñeiro, Elsa
Castaño Díaz, María
De Lamas Rañón, Cecilia
Eiros Arias, María Mercedes
Estua Sante, Tamara
Fernández Castañal, María José
Fernández González, Isabel 
López Amoedo, Diego
Pereira Correa, Patricia
Prieto Penas, Irma
Rodríguez Fernández, Alba
Sanjurjo Santar, Begoña
Vijande López, Alejandro
Vivero Basanta, María Montserrat