arriba

 
Blanco
PortadaseparatorProxectoseparatorAcción educativa

Acción educativa

Céntrase nos seguintes aspectos:

1. Potenciamos a motivación e o estímulo como base do crecemento persoal do alumnado para que chegue ao máximo das súas posibilidades.

2. Optamos por unha educación personalizada, acomodada ás necesidades de cada alumno/a segundo o seu ritmo de aprendizaxe.

3. Orientamos os alumnos no seu traballo formativo para que descubran a súas aptitudes, aprendan a desenvolver as súas capacidades e tomen decisións con liberdade e responsabilidade.

4. Adoptamos unha metodoloxía didáctica, aberta e flexible, que posibilite o desenvolvemento de todas as competencias do alumnado.

5. Fomentamos as relacións de cooperación e os hábitos de comportamento democrático para lograr un bo clima de convivencia entre o noso alumnado.

6. Poñemos a tecnoloxía ó servizo da educación, e preparamos ó alumnado para os retos que esixe a sociedade actual.

7. Preocupámonos pola renovación pedagóxica, a formación permanente e a innovación para mellorar os procesos de ensinanza-aprendizaxe.

8. Promovemos a acción conxunta familia-colexio. Camiñamos xuntos por un obxectivo común: formar persoas libres e competentes.

9. Educamos persoas responsables coa defensa da vida e do medio ambiente.

10. Proxectamos a educación, máis alá da aula, a través de múltiples actividades formativas que axudan ó alumnado a abrirse a un mundo de dimensións cada día máis amplas e a formar parte das iniciativas sociais e pastorais.