arriba

 
Blanco
PortadaseparatorProxectoseparatorCarácter propio

Carácter propio

Desde un ideario católico e vicenciano, este Centro, ademais de apostar pola educación integral dos alumnos/as, pretende formar ao alumnado nos valores da convivencia na paz, a liberdade, a igualdade e a xustiza.

Como Centro Concertado, sostido con fondos públicos, defendemos a igualdade do noso alumnado, en dereitos e deberes, en bens e servizos, en medios e dotacións.triptico