arriba

 
Blanco
PortadaseparatorServizos e actividadesseparatorPlurilingüismo (PIPE)

Plurilingüismo (PIPE)

 img#97493

O plan PIPE (Plan Integral de Plurilingüismo Educativo) é un programa flexible e gratuíto para potenciar, mellorar e estandarizar o ensino de idiomas en diferentes eidos educativos de forma global, compatible e con resultados certificados por entidades de recoñecemento mundial.


Obxectivos:

Facilitar tanto ao alumno como a todo o seu contorno (Comunidade Educativa, familias,…) un contacto directo, natural e continuo cos idiomas.

Desenvolver habilidades lingüísticas útiles en diferentes situacións da vida cotiá.

Implementar e optimizar a eficacia do ensino de idiomas na escola co incremento cualitativo e cuantitativo do ensino do profesorado e cunha avaliación externa tanto do alumnado como dos pofesores e profesoras así como dos membros da comunidade educativa do centro con axentes avaliadores de indubidable prestixio como TRINITY COLLEGE LONDON.